Vědecký výbor konference

Prof. PhDr. Beata Balogová, Ph.D. - FF, Prešovská univerzita v Prešove, SR
Prof. Dr. Dr. h. c. Detlef Baum - Hochschule Koblenz - University of Applied Science, DE
Prof. Dr. Wolfgang Berg - Hochschule Merseburg - University of Applied Sciences, Merseburk, DE
Edward R. Canda, M.A., MSW, Ph.D. - University of Kansas School of Social Welfare, USA
Beata Górnicka, Ph.D. - Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski, PL
Prof. Ruedi von Fischer - FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, CH
Johanna Hietamäki, Ph.D. - National Institute of Health and Welfare, FI
PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. - Centrum globálních studií, Společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, ČR
Dr. Tony Hung-Yang Lin - Department of Social Work, National Pingtung University of Science and Technology, TW
Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. – FHS Univerzita Karlova, Praha, ČR
Young Joon Hong, Ph.D - Dept. of Family Welfare, Sangmyung University, Soul, Korea, KOR
Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. - FSS, Ostravská univerzita v Ostravě, ČR
Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. Alla Olexandrivna Jarošenko, Ph.D. - NPU imeni M. P. Dragomanova, Kiiv, UA
Prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D. - FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, SR
Prof. Dr. Anette Kniephoff-Knebel - University of Applied Sciences in Koblenz, DE
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. - FF, Univerzita Karlova, Praha, ČR
Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – ZSF Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR
Mario Montez, Ph.D. – Instituto Politécnico de Coimbra, PRT
Prof. PhDr. Libor Musil, CSc. – FSS, Masarykova univerzita, Brno, ČR
Doc. PhDr. Eva Mydlíková, Ph.D. - PdF, Univerzita Komenského, Bratislava, SR
Mgr. David Pospíšil – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, Ph.D. -  PdF, Katolická univerzita v Ružomberku, SR
PhDr. Martin Smutek, Ph.D.- Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.- ÚSP, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. Lolita Vilka - Riga Stradiņš university, Latvia, LV
Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. – ÚSP, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. Hans-Jørgen Wallin Weihe, Ph.D. - University College Lillehammer, NO