Organizační výbor konference

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. – ředitelka, Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Richard Brun – Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Tomáš Eichler, MBA – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Marie Faltýnková – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Jan Hloušek, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Kateřina Chaloupková – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. et. Mgr. Radka Janebová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. – Centrum globálních studií, Společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, ČR
Mgr. Katarina Levická, Ph.D. – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, SR
Mgr. Pavla Marková, MBA – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PaedDr. Karel Myška, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Luděk Noska – Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Peter Patyi, Ph.D. - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnavě, SR
Jana Popeláková – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Věra Sádovská – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Lucie Smutková, Ph.D. - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PhDr. Martin Smutek, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PhDr. Radek Suda – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Ing. Helena Trhoňová – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PhDr. Melanie Zajacová – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR