O konferenci‎ > ‎

8. sekce – Posterová sekce

Zveřejněné postery budou jen příspěvky v tématu konference. Vědecký výbor si vyhrazuje právo posoudit soulad tématu s cíli konference.