O konferenci‎ > ‎

7. sekce – Legislativní nejistota a její odraz v sociální práci

Sekce legislativní nejistota a její odraz v sociální práci se bude zabývat pojmem právní stát, materiální právní stát, výklad, aplikace a vymahatelnost práva, svépomoc a svémoc, zásada legality a diskrece při posuzování životních situací. Jejím cílem bude prostřednictvím přednesených příspěvků a následné diskuse reflektovat dopady existujícího právního prostředí na tvorbu koncepcí i samotný praktický výkon sociální práce.

(garant: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.)