O konferenci‎ > ‎

6. sekce – Nejistota v neziskovém sektoru

Jedinou jistotou neziskových organizací je v dnešním stále se měnícím okolí všudypřítomná nejistota. V sekci se budeme věnovat měnícím se požadavkům na neziskové organizace plynoucí z vnějšího prostředí. Mimo jiné se jedná o tlak na vyšší transparentnost organizace jako celku, odpovídající právní ukotvení, zajištění vícezdrojového financování, dlouhodobou spolupráci s dárci a dalšími stakeholdery či stále více žádanou marketingovou orientaci. Důraz je také kladen na profesionalizaci výkonu a vyšší specializaci v sociální práci.

(garant: doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.)