O konferenci‎ > ‎

5. sekce – Sociální práce v nejistém mezinárodním prostoru

Sociální práce v 21. století čelí výzvám jako je rostoucí počet osob ohrožených chudobou, masivní vnitřní i vnější migrace, růst extremismu, kritická nezaměstnanost mladých lidí, stárnutí populace aj. Přestože má sociální práce převážně národní charakter, stále více pozornosti je nutné věnovat tématům přesahujícím rámec národních států a hledat řešení ve spolupráci a koordinaci a přispívat tak k rozvoji konceptu mezinárodní sociální práce. Cílem přednesených příspěvků a následné diskuse bude hledání možných cest ke vzájemné inspiraci v mezinárodním prostoru. Sekce bude probíhat v anglickém jazyce.

(garant: JUDr. Olga Sovová, Ph.D.)