O konferenci‎ > ‎

4. Sekce – Kritická teorie sociální práce v nejisté společnosti

Sekce se zaměřuje na příspěvky propojující sociální práci s kritickou teorií společnosti. Kritickou teorií rozumí způsob pojímání společnosti, který se zaměřuje na zpochybnění politických a společenských poměrů spojených s nespravedlnostmi, nikoli pouze na nápravu jejich důsledků. Vzhledem k úmrtí Ulricha Becka se bude sekce zaměřovat i na otázku, proč jsou náklady rizik produkovaných společností nerovně kladeny na určité skupiny více než na jiné. Kritická sociální práce je v rámci sekce chápána ve smyslu kritiky a analýzy moci a útlaku ve společnosti s cílem celkové společenské transformace k překonání tohoto útlaku, nespravedlnosti, dominance a vykořisťování. Sekce vítá příspěvky z oblasti radikální, postmodernistické, feministické, anti-opresivní, anti-rasistické, strukturální kritické sociální práce, příspěvky ke kritické komunitní práci či k akčnímu výzkumu jak ve strukturalistické, tak v poststrukturalistické linii. 

(spoluorganizátor Centrum globálních studií AV ČR, garant: Mgr. Radka Janebová, Ph.D.)