O konferenci‎ > ‎

3. sekce – Stárnoucí společnost v době nejistot

Problematika demografického stárnutí a životních podmínek seniorů je velice široká, zasahuje do mnoha oblastí lidského života (ekonomické, zdravotní, vzdělávací, bytové, důchodové apod.). Tato sekce bude zaměřena na kvalitu života seniorů, proto budou diskutovány otázky podpory zdraví a aktivního stárnutí. Cílem přednesených referátů a následné diskuze bude zmapování možností a limitací přípravy seniorů na stáří v České republice tak, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita života ve stáří.
(garant: doc. Alena Vosečková, CSc.)