O konferenci‎ > ‎

2. sekce – Role rodiny v nejisté době

Rodina tradiční (předmoderní) byla považována za zabezpečovací instituci. S příchodem moderní doby (doba industriální) se pak začaly tradiční role rodiny oslabovat. Hovoříme o dlouhotrvající erozi rodiny jako společenské instituce. Kam až tato eroze dospěla? Z hlediska zabezpečující role rodiny jsme v moderní společnosti nedospěli pouze k omezení zabezpečovacích funkcí rodiny (zajištění seniora ve stáří, vnitro rodinná a mezigenerační solidarita), ale dospěli jsme možná až k opaku – k rodině rizikové (viz např. Beck, 2004; Giddens, 1999). Rodina riziková nejen, že nezabezpečuje své členy navzájem, ale cíleně předem kalkuluje riziko samotného vzniku rodiny. Můžeme se tak stále častěji v médiích (převážně v novinách či společenských časopisech) setkávat s tématy typu: „Kolik nás bude stát pořídit si dítě?“ Cílem sekce je kriticky reflektovat dopady nejisté pozdně-moderní doby na instituci rodiny, manželství, partnerství a životní dráhy jedinců a současně kriticky reflektovat dopady na proměny solidarity jak přirozené, mezilidské, tak solidarity systémové.
(garant: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.)