O konferenci‎ > ‎

1. sekce – Profesní vzdělávání v kontextu nejisté doby

V dnešní době působí vlivem roztříštěnosti kompetencí sociálních pracovníků stále se zvyšující tlak na vzdělavatele. Ti jsou nuceni reflektovat obsah a kvalitu vzdělávání v kontextu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Výkon profese sociálního pracovníka v různých oblastech s sebou nese vysoké nároky na jeho osobní i odborný rozvoj. Kvalifikační vzdělávání, další profesní vzdělávání a osobní rozvoj jsou považovány za základní předpoklady vysoké odborné úrovně a kvality výkonu sociální práce. Důležitými aspekty fungování systému profesního vzdělávání je vedle podpory kvality výkonu sociální práce také rozvoj sociální práce jako vědní disciplíny a jeho vlastní soustavné zdokonalování. Významnou úlohu na poli vzdělávání v sociální práci hraje odborná praxe a kontakt s přímým výkonem sociální práce. Cílem přednesených příspěvků a následné diskuse bude hledání odpovědí na otázku, zda systém vzdělávání sociálních pracovníků v dnešní době splňuje požadavky praxe, identifikovat možná úskalí a nalézt možná východiska nových přístupů ke vzdělávání v sociální práci z pohledu teorie a praxe.
(garant: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.)