Čestné předsednictvo konference

Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. – rektor, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. – ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení, ČR
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. DR. hab – Katedra právních disciplín a veřejné správy, Metropolitní univerzita Praha, ČR
Mgr. Michaela Marksová-Tominová - ministryně práce a sociálních věcí, ČR
PhDr. Oleg Suša, CSc. – Centrum globálních studií, Společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR
                                    a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, ČR
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. – Univerzita Karlova, Praha, ČR
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. – ředitelka Ústavu sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR